Եթե անգլերենը ձեր մայրենի լեզուն չէ, հերթագրվելու և արդյունքները ստանալու աջակցության համար կարող եք զանգահարել 211 երկուշաբթիից ուրբաթ՝ ժամը 8։30-ից 4։30-ը։

Did this answer your question?